Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

AKTUELT

 • Debatmøde: Lederen som oversætter. 19.maj 2016 (Aarhus)
  » Tilmeld dig nu
  Torsdag, 19. maj - 2016, 15.00 –18:00
  Ledere står med en udfordring når det gælder at være bindeleddet mellem topledelsens strategi(er) og hverdagens opgaveløsning. De kan være vanskelige at forstå, stride mod hinanden og være svære at leve op til. Lederens job som oversætter kommer i fokus og dette har ledelsesforskeren Søren Obed Madsen arbejdet med de sidste seks år. Hvordan kan lederen opnå større kvalitet i oversættelsen? Hør om de foreløbige erfaringer fra hans forskningsprojekt som omfatter ledere på Professionshøjskolen VIA samt Holstebro og Odense kommuner, og vær med til at kvalificere resultaterne ud fra dine egne erfaringer.
Se liste over alle kommende arrangementer

KOMMENDE

 • Debatmøde: Nye tider, nye professioner, samskabende læringsplatforme. Efterår
  » Tilmeld dig nu
  Dato endnu ikke fastlagt
  For det meste diskuteres samfundets behov for professionsuddannede, som kan håndtere fremtidens opgaver og kompleksitet adskilt fra professionshøjskolernes praktiske håndtering heraf og fra den udvikling af læring og undervisning, der skal til. Professionshøjskolerne har med deres projekt Kompetencehub skabt en ny type platform, hvor disse elementer tænkes sammen og i kølvandet heraf opstår nye pædagogiske og læringsmæssige teknologier og miljøer. Kan det lykkes at knytte disse hidtil løst koblede niveauer sammen i en styringskæde? Hvad indebærer den nye læringstænkning? Og kan der ske en feedback fra praksis og læring tilbage til de styrende niveauer? Det er dette vi sætter til debat i efteråret sammen med UC Sjælland.
Se liste over alle kommende arrangementer

NYHEDER

Vi smadrer de offentligt ansattes arbejdsglæde!

Det er tiltrængt, at nu også djøf’ere gør op med den meningsløse måde, vi har styret den offentlige sektor på. I alt for mange år ha....

En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

En gammel nyhed, der er meget relevant i disse tider!

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg af Henrik Hjortdal:

<....

Dokumentation: Resultatstyring virker ikke

Rapport peger på, at mål- og rammestyring er mere skadeligt end gavnligt. Den....

BYE BYE NEW PUBLIC MANAGEMENT

Ekspert i offentlig ledelse: Det er på tide at skrotte kontrolhysteriet

Kuren mod mistrivslen i det offentlige er ikke flere ressourc....

Ledelsesavisen #2

FORUM har i samarbejde med DenOffentlige.dk lavet en Ledelsesavis #2. I den forbindelse giver....

RSS fra LEDERWEB.DK