Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

AKTUELT

 • Debatmøde: Når den røde lampe lyser
  » Tilmeld dig nu
  Torsdag, 15. Sep - 2016, 15.00 –18:00
  Hvad sker der når topledelsen bliver advaret om at der er risiko for at en vital opgave er ved at køre af sporet? Hvilken rolle har de forskellige niveauer ved identificering, beslutning og opfølgning? Hvad kan den interne revision, og hvad kan den ikke? Forsvarets materielanskaffelser, SKAT's EFI system og politiets it-systemer, er eksempler på at der er behov for risikohåndtering - og på at denne ikke altid er optimal. Det har ført til betydelige tab og til forsinkelser af myndigheds-og serviceopgaver. Hvorfor er det så svært? Hvad kan man gøre for at forbedre kapaciteten til risikohåndtering? Kræves der en ny kultur, nye incitamenter eller nye regler?
Se liste over alle kommende arrangementer

KOMMENDE

 • Skolelederne - Krumtappen i folkeskolereform og inklusion: Hvad kræver det af dem, hvordan får de kompetencerne?
  » Tilmeld dig nu
  Mandag, 19. Sep - 2016, 15.00 –18:00
  Skolelederne - krumtappen i folkeskolereform og inklusion: Hvad kræver det af dem, hvordan får de kompetencerne? Folkeskolen er i færd med at genopfinde sig på en række områder. Det sker ved en gentænkning af forholdet mellem almenpædagogik og specialpædagogik i en mere inkluderende praksis. Det sker i en gentænkning af forholdet mellem undervisning og fritid samt læreres og pædagogers faglighed. Det sker i en gentænkning af skolens grænser i forhold til lokalsamfundet i en mere åben skole. Der er tale om store opbrud, som sætter institutionelle grænsedragninger, professionsfællesskaber og identiteter på spil. Fælles for disse udfordringer er, at skoleledelse ses som nøglen til transformation af skolens læringsmiljøer. Der er store forventninger til skolelederens praksis. De fleste skoleledere har gennemført en lederuddannelse på diplomniveau. Men omsætningen på lederposterne er betydelig og løbende omstillinger og nye krav kræver fortsat efter- og videreuddannelse. Et passende udbud af skolelederuddannelser på kursus- diplom- og masterniveau er afgørende for at lederne kan lykkes med at få politiske mål, resultater, motivation og arbejdsglæde til at følges ad. Men hvad er den rigtige lederuddannelse for skoleledere? Siden diplomuddannelsen i offentlig ledelse blev etableret i slut 00erne har der været en bevægelse væk fra fagspecifikke lederuddannelser. I stedet er sket en toning af eller tilført fagspecifikke enkeltmoduler til generelle uddannelser på kursus- eller diplomniveau. I lyset af de foreløbige erfaringer fra skolereform og inklusionsindsats har formandskabet i Rådet for børns læring i sin beretning i foråret 2016 imidlertid erklæret, at der er behov for mere fagspecifik lederuddannelse med fokus på de særlige udfordringer og behov, der gælder på skoleområdet. Formandskabet anbefaler derfor, at ministeren i samråd med parterne på området – efter norsk forbillede – tager initiativ til at udvikle en national skolelederuddannelse, hvor skoleledere får opbygget en særlig lederidentitet, får redskaber til at håndtere den nye virkelighed og lærer af hinanden. Det ønsker vi at sætte til debat.

NYHEDER

THE EVOLVING FORMS OF RISK REPORTING PRACTICES:

A LONGITUDINAL CONTENT ANALYSIS OF RISK COMMUNICATION ACROSS HIERARCHICAL LEVELS 

Abstract

This study investigates the ri....

Traditionel målstyring virker (heller) ikke i det offentlige

Af Anders Olesen, Basico

I april måned udgav Kora – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning –....

Vi smadrer de offentligt ansattes arbejdsglæde!

Det er tiltrængt, at nu også djøf’ere gør op med den meningsløse måde, vi har styret den offentlige sektor på. I alt for mange år ha....

En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

En gammel nyhed, der er meget relevant i disse tider!

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg af Henrik Hjortdal:

<....

Dokumentation: Resultatstyring virker ikke

Rapport peger på, at mål- og rammestyring er mere skadeligt end gavnligt. Den....

BYE BYE NEW PUBLIC MANAGEMENT

Ekspert i offentlig ledelse: Det er på tide at skrotte kontrolhysteriet

Kuren mod mistrivslen i det offentlige er ikke flere ressourc....

Ledelsesavisen #2

FORUM har i samarbejde med DenOffentlige.dk lavet en Ledelsesavis #2. I den forbindelse giver....

RSS fra LEDERWEB.DK