Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

AKTUELT

  • Debatmøde: Ny national skolelederuddannelse?
    Tirsdag, 02. maj - 2017, 15.00 –18:00
    Forslaget om en ny national skolelederuddannelse fra Rådets for Børns Læring blev diskuteret i Forum den 19.september. KL og regeringen har i lyset af forslaget nedsat et udvalg som skal komme med forslag til en styrket skolelederuddannelse. Udvalgets formand Jan Olsen fra KL vil fortælle om udvalgets anbefalinger på dette debatmøde i Forum. Vi vil invitere markante stemmer blandt forskere, skoleledere og kursusudbydere som kan udspørge og udfordre udvalgets analyse og konklusioner.
Se liste over alle kommende arrangementer

KOMMENDE

  • Konference om fremtidens offentlige ledelse og styring
    Tirsdag, 19. Sep - 2017, 09.00 –16:00
    Du kan på konferencen på CBS møde en række forskere og beslutningstagere og i workshops være med til at udvikle nye veje når det gælder at styre og lede med mening. Konferencens formål er at sætte fokus på, hvordan den offentlige sektor (fortsat) kan styres og ledes – og på en måde, hvor ressourcerne primært anvendes til kerneopgaven og ledere og medarbejderes råderum og motivation styrkes.
Se liste over alle kommende arrangementer

NYHEDER

Ledelsesavisen #5

10 bud til fremtidens offentlige leder - seneste udgave af Ledelsesavisen #5

http://www.denoffentlige.dk/ledelsesavisen-nr-5

....

Ledelsesavisen #3

Så er Ledelsesavisen #3 klar. Se den her: http://denoffentlige.dk/ledelsesavisen-nr-3

2025-plan ser stort på offentlig fornyelse: Er 800.000 offentligt ansatte glemt?

For første gang i 35 år har vi en regering uden planer for modernisering af den offentlige sektor. 2025-planen indeholder alene en plan om a....

THE EVOLVING FORMS OF RISK REPORTING PRACTICES:

A LONGITUDINAL CONTENT ANALYSIS OF RISK COMMUNICATION ACROSS HIERARCHICAL LEVELS 

Abstract

This study investigates the ri....

Traditionel målstyring virker (heller) ikke i det offentlige

Af Anders Olesen, Basico

I april måned udgav Kora – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning –....

Vi smadrer de offentligt ansattes arbejdsglæde!

Det er tiltrængt, at nu også djøf’ere gør op med den meningsløse måde, vi har styret den offentlige sektor på. I alt for mange år ha....

En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

En gammel nyhed, der er meget relevant i disse tider!

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg af Henrik Hjortdal:

<....

RSS fra LEDERWEB.DK