Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

AKTUELT

 • Debatmøde: Når den røde lampe lyser
  » Tilmeld dig nu
  Torsdag, 15. Sep - 2016, 15.00 –18:00
  Hvad sker der når topledelsen bliver advaret om at der er risiko for at en vital opgave er ved at køre af sporet? Hvilken rolle har de forskellige niveauer ved identificering, beslutning og opfølgning? Hvad kan den interne revision, og hvad kan den ikke? Forsvarets materielanskaffelser, Skats ligning af udbytteskat og politiets it-systemer, er eksempler på at der er behov for risikohåndtering - og på at denne ikke altid er optimal. Det har ført til betydelige tab og til forsinkelser af myndigheds-og serviceopgaver. Hvorfor er det så svært? Hvad kan man gøre for at forbedre kapaciteten til risikohåndtering? Kræves der en ny kultur, nye incitamenter eller nye regler?
Se liste over alle kommende arrangementer

KOMMENDE

 • Debatmøde: Nye tider, nye professioner, samskabende læringsplatforme. Efterår
  » Tilmeld dig nu
  Dato endnu ikke fastlagt
  For det meste diskuteres samfundets behov for professionsuddannede, som kan håndtere fremtidens opgaver og kompleksitet adskilt fra professionshøjskolernes praktiske håndtering heraf og fra den udvikling af læring og undervisning, der skal til. Professionshøjskolerne har med deres projekt Kompetencehub skabt en ny type platform, hvor disse elementer tænkes sammen og i kølvandet heraf opstår nye pædagogiske og læringsmæssige teknologier og miljøer. Kan det lykkes at knytte disse hidtil løst koblede niveauer sammen i en styringskæde? Hvad indebærer den nye læringstænkning? Og kan der ske en feedback fra praksis og læring tilbage til de styrende niveauer? Det er dette vi sætter til debat i efteråret sammen med UC Sjælland.
Se liste over alle kommende arrangementer

NYHEDER

Traditionel målstyring virker (heller) ikke i det offentlige

Af Anders Olesen, Basico

I april måned udgav Kora – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning –....

Vi smadrer de offentligt ansattes arbejdsglæde!

Det er tiltrængt, at nu også djøf’ere gør op med den meningsløse måde, vi har styret den offentlige sektor på. I alt for mange år ha....

En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

En gammel nyhed, der er meget relevant i disse tider!

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg af Henrik Hjortdal:

<....

Dokumentation: Resultatstyring virker ikke

Rapport peger på, at mål- og rammestyring er mere skadeligt end gavnligt. Den....

BYE BYE NEW PUBLIC MANAGEMENT

Ekspert i offentlig ledelse: Det er på tide at skrotte kontrolhysteriet

Kuren mod mistrivslen i det offentlige er ikke flere ressourc....

Ledelsesavisen #2

FORUM har i samarbejde med DenOffentlige.dk lavet en Ledelsesavis #2. I den forbindelse giver....

RSS fra LEDERWEB.DK