Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

AKTUELT

 • Debatmøde 19. nov.: Nyt styringsparadigme - behov og konsekvenser (Århus)
  » Tilmeld dig nu
  Onsdag, 19. Nov - 2014, 15.00 –18:00
  ”Hvis ikke vi kun skal styre efter økonomiske incitamenter… hvad skal vi så styre efter?” Spørgsmålet dukker straks op, når man vil omsætte de 7 principper for modernisering af den offentlige sektor, som regeringen og en række af de store fagorganisationer blev enige om i 2013, til praksis. Principperne peger på, at ’mål og resultater’ skal tage afsæt i ’tillid og ansvar’. Mange arbejder med udfordringen og den 19. har du mulighed for at høre om initiativerne, høre forskernes perspektiver og gå i dialog med aktørerne.
Se liste over alle kommende arrangementer

KOMMENDE

 • Konference 27. nov.: Udfordringer for det innovative offentlige lederskab
  » Tilmeld dig nu
  Torsdag, 27. Nov - 2014, 09.00 –16:00
  SLIP blev skabt som en udløber af den kritik af NPM, som var en del af debatten om Kvalitetsreformen. Den afgørende finansiering kom på plads da CBS vandt Finansministeriets udbud af en forskningsopgave, som kritisk skulle vurdere det samlede sæt af styringsmekanismer, som er etableret gennem moderniseringsbestræbelserne siden 1983 og som er gået under samlebetegnelsen New Public Management. I Finansministeriets kravspecifikation til forskningsprogrammet hed det bl.a. at der ønskedes et svar på, om der i lyset af NPM’s eventuelle mangler er "…brug for at formulere et nyt tankesæt om styring og ledelse i den offentlige sektor." Konferencen den 27. november vil komme med et første samlet bud på, hvordan dette spørgsmål kan besvares.
Se liste over alle kommende arrangementer

NYHEDER

Rasmus Koss Hartmanns ph.d.-forsvar torsdag den 2. oktober på CBS

Invitation til ph. d.-forsvarCenter for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) har som led i SLIP-programmet (Strategic Leadership Research in ....

Styringslaboratorier: Eksperimenter med perspektiv

Som opfølgning på aftalen om syv principper for samarbejde om modernisering fra juni 2013 gennemføres en række styringslaboratorier til at....

Mindeord for Jens Christian Birch

Det er med stor smerte, at vi har modtaget meddelelsen om adjungeret professor Jens Christian Birchs bortgang. Hans bidrag til ledelsesde....

RSS fra LEDERWEB.DK