Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

AKTUELT

 • Debatmøde: Styring og ledelse efter NPM
  » Tilmeld dig nu
  Tirsdag, 24. Jan - 2017, 15.00 –18:00
  Det seneste års tid er kritikken af den offentlige styring tiltaget. KORAs rapport i foråret 2016 gav anledning til en bred kritik af mål- og resultatstyring og efterlysning af en mere tillidsbaseret styring. NPM-æraen er senest blevet erklæret død af Adam Wolf, adm. direktør i Danske Regioner og mangeårig chef i Finansministeriet. Samtidig har andre peget på, at vi bør søge tilbage til den del af NPMs rødder, som består af decentralisering, regelforenkling og bedre ledelse. Socialdemokratiet, Liberal Alliance og andre politiske partier er i løbet af efteråret kommet med udspil om øget råderum for ledere og medarbejdere i det offentlige. Med trekløverregeringens udpegning af en minister for offentlig innovation, varsling af en Ledelseskommission og et arbejdsprogram for fornyelse af den offentlige sektor ved årsskiftet 2017/18, er sat et højere ambitionsniveau for modernisering af offentlige sektor end i mange år. Vi har bedt en fremtrædende forsker i offentlig styring og motivation, professor Lene Holm Pedersen, CBS, diskutere perspektiverne med to erfarne offentlige topchefer, adm. direktør Adam Wolf, Danske Regioner og direktør Else Sommer, Danske Magisterforening.
Se liste over alle kommende arrangementer

KOMMENDE

 • Debatmøde: Handlekraft i velfærdsledelse
  » Tilmeld dig nu
  Onsdag, 08. Feb - 2017, 16.00 –19:00
  Klaus Majgaard har i en årrække beskæftiget sig med offentlig styring og ledelse og sammenhængen imellem dem. Efter tre års studier har han færdiggjort en bog med titlen Handlekraft i velfærdsledelse. FORUM har benyttet udgivelsen til sammen med forlaget Hans Reitzel at lave et debatmøde, hvor bogens hovedpointer præsenteres og diskuteres. Debatmødets - og bogens - afsæt er det paradoks, som er på spil i moderne velfærdsledelse: På den ene side er mødet med borgeren en åben og skabende proces, som er værdifuld i kraft af dens eget liv og ustyrlighed. På den anden side er det også en genstand, derskal kunne styres fra ministeriet eller rådhuset. At gøre det ustyrlige styrbart udgør det spændingsfelt, hvor en særlig offentlige ledelsesmetier bliver til. Den kalder Majgaard strategisk velfærdsledelse. Strategisk velfærdsledelse er en praksis, som handler om at gøre autonome lokale velfærdssamspil til genstand for ledelse på afstand. Klaus Majgaard har gennem tre år fulgt fire offentlige topchefer og deres forsøg på at håndtere dette. På baggrund af chefernes praksisnære fortællinger gives en teoretisk beskrivelse af strategisk velfærdsledelse som en særlig metier. Deres praksis sættes både i forhold til den overordnede udvikling i statsformen og ledernes personlige udvikling. Hele denne proces søges bundet sammen i begrebet handlekraft.

NYHEDER

Ledelsesavisen #5

10 bud til fremtidens offentlige leder - seneste udgave af Ledelsesavisen #5

http://www.denoffentlige.dk/ledelsesavisen-nr-5

....

Ledelsesavisen #3

Så er Ledelsesavisen #3 klar. Se den her: http://denoffentlige.dk/ledelsesavisen-nr-3

2025-plan ser stort på offentlig fornyelse: Er 800.000 offentligt ansatte glemt?

For første gang i 35 år har vi en regering uden planer for modernisering af den offentlige sektor. 2025-planen indeholder alene en plan om a....

THE EVOLVING FORMS OF RISK REPORTING PRACTICES:

A LONGITUDINAL CONTENT ANALYSIS OF RISK COMMUNICATION ACROSS HIERARCHICAL LEVELS 

Abstract

This study investigates the ri....

Traditionel målstyring virker (heller) ikke i det offentlige

Af Anders Olesen, Basico

I april måned udgav Kora – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning –....

Vi smadrer de offentligt ansattes arbejdsglæde!

Det er tiltrængt, at nu også djøf’ere gør op med den meningsløse måde, vi har styret den offentlige sektor på. I alt for mange år ha....

En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

En gammel nyhed, der er meget relevant i disse tider!

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg af Henrik Hjortdal:

<....

RSS fra LEDERWEB.DK