Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

AKTUELT

 • Debatmøde 8. marts: Domænefagligheden under pres?
  » Tilmeld dig nu
  Tirsdag, 08. Mar - 2016, 15.00 –18:00
  Hvilke kompetencekrav skal stilles til Slotsholmens topchefer? Hvad bør fx vægtfordelingen være mellem henholdsvis ”generelle ledelseskompetencer” og ”faglig indsigt i ansvarsområdet”. Tidligere direktør i Socialstyrelsen Knud Aarup kritiserede ved sin afgang Slotsholmen for at have for lidt fokus på betydningen af "domænefaglighed" og på åben faglig dialog. Spørgsmålet om toplederkompetencer var også på tapetet, da Moderniseringsstyrelsen satte topledertalentprogrammet i gang i 2011 og betydningen af faglighed blev markeret som en del af Bo Smith-udvalgets anbefalinger. I den nyligt udkomne bog ”Ledelseskrise i konkurrencestaten” behandles emnet også og her efterspørges mere substantiel ledelse, som indgå i relevant dialog med fagfolkene. Men (hvordan) bliver den faglige viden i praksis inddraget og anvendt på hensigtsmæssig måde? Hvilke udfordringer er der og hvad kan gøres for at løfte dem? Er den nødvendige tværgående koordinering gået for vidt - eller er der stadig noget der mangler? Hvordan findes balancen?
Se liste over alle kommende arrangementer

KOMMENDE

 • Debatmøde: Lederen som oversætter. April 2016 (Aarhus)
  » Tilmeld dig nu
  Dato endnu ikke fastlagt
  Ledere står med en udfordring når det gælder at være bindeleddet mellem topledelsens strategi(er) og hverdagens opgaveløsning. De kan være vanskelige at forstå, stride mod hinanden og være svære at leve op til. Lederens job som oversætter kommer i fokus og dette har ledelsesforskeren Søren Obed Madsen arbejdet med de sidste 4-5 år. Hvordan kan lederen opnå større kvalitet i oversættelsen? Hør om de foreløbige erfaringer fra hans forskningsprojekt som omfatter ledere på Professionshøjskolen VIA samt Holstebro og Odense kommuner, og vær med til at kvalificere resultaterne ud fra dine egne erfaringer.
Se liste over alle kommende arrangementer

NYHEDER

Anmeldelse af Lars Bo Kaspersens og Jan Nørgaards bog Ledelseskrise i konkurrencestaten.

Af Claus Nielsen, universitetsdirektør DTU

De to forfattere har med bogen Ledelseskrise i konkurrencestaten begået en velskrevet deb....

RSS fra LEDERWEB.DK